python ders1 e1560371713629

Temel Bilgiler ve Kodlamaya Giriş. Daha önce bilgisayarımıza indirip kurmuş olduğumu Pythone IDLE üzerinden işlemleri yapıyoruz. Konuyu daha iyi kavramak için İDLE basit matematiksel işlemler yaptıralım.

Python 3.7.2rc1 (tags/v3.7.2rc1:75a402a217, Dec 11 2018, 23:05:39) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> #toplama işlemi yapalım
>>> 3+4+7
14
>>> #çıkarma işlemi yapalım
>>> 25-4
21
>>> #çarpma işlemi yapalım
>>> 5*5
25
>>> #Bölme işlemi yapalım
>>> 35/5
7.0
>>> #şimdi de karmaşık işlemler yapmaya çalışalım
>>> 28/4+6*9-8
53.0
>>> 

Temel Bilgiler

Karşımıza çıkacak ve sürekli kullanacağımız veri türlerininden bir kaçı:

Sayılar(numbers):

Tam Sayılar(Integers)  örnek: 300,  -10,  45,  0x3A

Ondalıklı Sayılar(Floats)  örnek: 1.80,  10.50,  3.4

Karmaşık Sayılar(Complex)  örnek: 8-5j,  9-36j,  4.5j

Mantıksal(Boolean)  örnek: True, False(0)

Karakter Dizileri(Strings):  

Örnek: Ders = “PYTHON”,    cümle = “Çalışmadan başarı olmaz”

Değişkenler:

Değişken; içinde veri barındıran bellek konumudur. Yani bir değişken, bellekte bulunan bir verinin konumunu içinde tutar. Bir nevi kitabın sonundaki indeks bölümü diyebiliriz.

Değişken Tanımlama Kuralları

 • —Bir değişkene atama yapıldığında veri türü otomatik algılanır ve değişken o türde oluşturulur.
 • —Bir değişken tanımlanırken ilk karakter ya alt çizgi(_) ile başlamalı veya bir harf olmalıdır. Sayı veya diğer karakterlerle başlanmaz.
 • —Takip eden karakterler, sayı, alt çizgi veya harf olabilir. Boşluk ve diğer karakterler kullanılamaz.
 • —Python için özel anlam ifade eden kelimeler değişken adı olarak kullanılmaz. Kullanıldığında hata alırsınız.
 • —Ve son olarak, her ne kadar Türkçe harfler değişken adında kullanılabilse de kullanılmaması daha iyidir. Global düşünmek lazım.
 • —Tümü büyük harflerden oluşan değişken isimleri sabit(constant) olarak düşünülür.

Sıcaklık Değer Dönüşüm yapan basit bir porgram yapalım şimdi:

"""Sıcaklık değeri dönüşümü
Program kullanıcıdan Celsius olarak sıcaklık değerini alır
Dönüşüm işlemlerini yapar ve sonuçları
Fahrenheit ve Kelvin olarak ekrana basar.
"""
sicaklik = input("Sıcaklık değerini santigrat derece(C) olarak giriniz: ")
C = int(sicaklik)
F = (C * 1.8) + 32
K = C + 273.15
print(sicaklik+"°C =", F, "°F\n"+sicaklik+"°C =", K, "K")

Çıktı:

Sıcaklık değerini santigrat derece(C) olarak giriniz: 30
30°C = 86.0 °F
30°C = 303.15 K

OPERATÖRLER

 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Bitsel Operatörler
 • Üyelik Operatörleri
 • Kimlik Operatörleri

Aritmetik Operatörler:

+   (Toplama) Operandları toplar.
–    (Çıkarma) Soldakinden sağdakini çıkarır.
*   (Çarpma) Operandları çarpar.
/   (Bölme) Soldakini sağdakine böler.
// (Tam Sayı Bölme) Bölüm kısmının küsuratını atarak böler.
** (Kuvvet Alma) Soldaki sayının sağdaki üssünü alır.
%  (Modüler Bölme) Bölme işleminden kalanı bulur

Karşılaştırma Operatörleri:

Bu operatörün ik tane değeri vardır. True ve False , 6 adet karşılaştırma operatörü mevcut.

==   (Eşit mi) İşlenenlerin birbirine eşitliğini denetler
 !=   (Eşit Değil mi) İşlenenlerin birbirine eşit olup olmadığına bakar
>   (Büyük mü) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden büyük müdür kontrolü
<   (Küçük mü) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden küçük müdür kontrolü
>= (Büyük Eşit mi) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden büyük eşit midir kontrolü
<= (Küçük Eşit mi) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden küçük eşit midir kontrolü


63 / 100
Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.