Temel Bilgiler ve Kodlamaya Giriş

Blog Eğitim ve Bilgi Haberler Python
Bu Yazıyı Paylaş:

Daha önce bilgisayarımıza indirip kurmuş olduğumu Pythone IDLE üzerinden işlemleri yapıyoruz. Konuyu daha iyi kavramak için İDLE basit matematiksel işlemler yaptıralım.

Python 3.7.2rc1 (tags/v3.7.2rc1:75a402a217, Dec 11 2018, 23:05:39) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> #toplama işlemi yapalım
>>> 3+4+7
14
>>> #çıkarma işlemi yapalım
>>> 25-4
21
>>> #çarpma işlemi yapalım
>>> 5*5
25
>>> #Bölme işlemi yapalım
>>> 35/5
7.0
>>> #şimdi de karmaşık işlemler yapmaya çalışalım
>>> 28/4+6*9-8
53.0
>>> 

Karşımıza çıkacak ve sürekli kullanacağımız veri türlerininden bir kaçı:

Sayılar(numbers):

Tam Sayılar(Integers)  örnek: 300,  -10,  45,  0x3A

Ondalıklı Sayılar(Floats)  örnek: 1.80,  10.50,  3.4

Karmaşık Sayılar(Complex)  örnek: 8-5j,  9-36j,  4.5j

Mantıksal(Boolean)  örnek: True, False(0)

Karakter Dizileri(Strings):  

Örnek: Ders = “PYTHON”,    cümle = “Çalışmadan başarı olmaz”

Değişkenler:

Değişken; içinde veri barındıran bellek konumudur. Yani bir değişken, bellekte bulunan bir verinin konumunu içinde tutar. Bir nevi kitabın sonundaki indeks bölümü diyebiliriz.

Değişken Tanımlama Kuralları

 • —Bir değişkene atama yapıldığında veri türü otomatik algılanır ve değişken o türde oluşturulur.
 • —Bir değişken tanımlanırken ilk karakter ya alt çizgi(_) ile başlamalı veya bir harf olmalıdır. Sayı veya diğer karakterlerle başlanmaz.
 • —Takip eden karakterler, sayı, alt çizgi veya harf olabilir. Boşluk ve diğer karakterler kullanılamaz.
 • —Python için özel anlam ifade eden kelimeler değişken adı olarak kullanılmaz. Kullanıldığında hata alırsınız.
 • —Ve son olarak, her ne kadar Türkçe harfler değişken adında kullanılabilse de kullanılmaması daha iyidir. Global düşünmek lazım.
 • —Tümü büyük harflerden oluşan değişken isimleri sabit(constant) olarak düşünülür.

Sıcaklık Değer Dönüşüm yapan basit bir porgram yapalım şimdi:

"""Sıcaklık değeri dönüşümü
Program kullanıcıdan Celsius olarak sıcaklık değerini alır
Dönüşüm işlemlerini yapar ve sonuçları
Fahrenheit ve Kelvin olarak ekrana basar.
"""
sicaklik = input("Sıcaklık değerini santigrat derece(C) olarak giriniz: ")
C = int(sicaklik)
F = (C * 1.8) + 32
K = C + 273.15
print(sicaklik+"°C =", F, "°F\n"+sicaklik+"°C =", K, "K")

Çıktı:

Sıcaklık değerini santigrat derece(C) olarak giriniz: 30
30°C = 86.0 °F
30°C = 303.15 K

OPERATÖRLER

 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Bitsel Operatörler
 • Üyelik Operatörleri
 • Kimlik Operatörleri

Aritmetik Operatörler:

+   (Toplama) Operandları toplar.
–    (Çıkarma) Soldakinden sağdakini çıkarır.
*   (Çarpma) Operandları çarpar.
/   (Bölme) Soldakini sağdakine böler.
// (Tam Sayı Bölme) Bölüm kısmının küsuratını atarak böler.
** (Kuvvet Alma) Soldaki sayının sağdaki üssünü alır.
%  (Modüler Bölme) Bölme işleminden kalanı bulur

Karşılaştırma Operatörleri:

Bu operatörün ik tane değeri vardır. True ve False , 6 adet karşılaştırma operatörü mevcut.

==   (Eşit mi) İşlenenlerin birbirine eşitliğini denetler
 !=   (Eşit Değil mi) İşlenenlerin birbirine eşit olup olmadığına bakar
>   (Büyük mü) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden büyük müdür kontrolü
<   (Küçük mü) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden küçük müdür kontrolü
>= (Büyük Eşit mi) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden büyük eşit midir kontrolü
<= (Küçük Eşit mi) Soldaki işlenen sağdaki işlenenden küçük eşit midir kontrolü


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.